gosah

When it’s dark, the world belongs to us…


Gosah’s zijn superieure wezens die de aarde waarschijnlijk al net zolang als de mens bevolken. Sommigen geloven zelfs in een langer bestaan en dat de komst van de mens ervoor gezorgd heeft dat de gosah de omvang van zijn oorspronkelijke krachten heeft verloren en tot op de dag van vandaag afhankelijk is geworden van mensenbloed. De huidige gosah gemeenschap is zeker niet zo groot meer als millennia terug en leeft over het algemeen gecamoufleerd onder de mens.

Gosah’s zijn elementaire wezens die zich met enige inspanning bijzonder goed weten te presenteren als de normale mens, maar in hun normale voorkomen een monsterlijk aspect hebben. Onder de menselijke camouflage gaat een wezen schuil dat zich qua krachten verder ontwikkeld heeft dan de mens, zowel op fysiek als magisch gebied. Tussen de individuen zijn er grote verschillen. De meesten zullen alleen fysiek sterker zijn dan de mens, met enkele magische krachten die gelinkt zijn aan het type element dat genetisch binnen de familie huist. Een verdere ontwikkeling stelt de gosah in staat om magie op grotere schaal te beheersen en de mogelijkheid tot gedaantewisseling in hun dierlijke vorm, wat de oorspronkelijke overleving in de natuur vergemakkelijkt.

Er bestaan vier elementen: vuur, water, aarde en lucht. Aarde is veruit het krachtigste element.

In hun oorspronkelijk dag nachtritme zijn gosah bij voorkeur ’s nachts actief. Echter, door het leven onder de mensen zullen de meesten zich aanpassen naar hun omringende beschaving.

De grootste zwakte van een gosah is dat hij afhankelijk is van mensenbloed om te overleven. De afhankelijkheid begint gewoonlijk rond puberteit en neemt in omvang toe naarmate de gosah ouder wordt. Het is vanaf het begin af aan belangrijk om de bloeddorst onder controle te krijgen om de veiligheid en anonimiteit van de gemeenschap te waarborgen. Door eeuwenlange training en gewoonte is de bloeddorst bij de meeste gosah’s minder agressief geworden. Een uitzondering daarop vormt de afgestoten Akurei gemeenschap, die zich lang geleden afgesplitst heeft en minder strenge regels hanteert over de overleving van de menselijke slachtoffers.

Een gosah kan zowel geboren worden als in zijn latere leven worden omgeturned vanuit het mens zijn. Het is noodzakelijk dat tenminste één van de ouders gosah is indien het kind als gosah geboren wordt. Echter kan er ook een menselijk kind geboren worden uit twee gosah ouders. Het omturnen van mensen is een gevaarlijk proces, waarbij het niet uitzonderlijk voorkomt dat het mens komt te overlijden. Om deze reden is het omturnen van kinderen dan ook verboden.

Share
Tweet
Pin
Share